GIẢI TRÍ

'Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo' là câu nói nổi tiếng của ai?

NGÀY NAY   07/08/2020 • 12:56

 Ông là một đại công thần của nhà Trần.

1. 'Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo' là câu nói của ai?

 • A. Trần Hưng Đạo

 • B. Trần Quang Khải

 • C. Trần Thủ Độ

  Đây là câu nói của thái sư Trần Thủ Độ trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược năm 1257.

2. Ông nói câu này với vua nào?

 • A. Trần Thái Tông

  Theo Đại Việt sử ký toàn thư, trong kháng chiến Nguyên - Mông lần thứ nhất, trước thế giặc rất mạnh, vua Trần Thái Tông đã hỏi ý kiến Trần Thủ Độ về việc đánh hay hàng. Trần Thủ Độ dõng dạc đáp lời: 'Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo'. Câu nói khảng khái, sự tự tôn dân tộc, ý chí quyêt tâm chống giặc giữ nước của Trần Thủ Độ được người đời ca tụng. Trước đó Trần Thủ Độ đã dẫn quân dẹp yên các sứ quân của Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng đang cát cứ bên ngoài, không quy thuận triều Trần. Ông giúp vua sắp xếp quan lại, triều chính, bày cho việc đào kênh, đắp đê để trị thủy.

 • B. Trần Thánh Tông

 • C. Trần Nhân Tông

3. Quê hương của Trần Thủ Độ ở đâu?

 • A. Hải Dương

 • B. Nam Định

 • C. Thái Bình

  Trần Thủ Độ sinh năm 1194 ở làng Lưu Xá phủ Long Hưng, nay là huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Sử sách không ghi danh tính cha mẹ ông, chỉ biết Trần Thủ Độ mồ côi từ bé, phải lam lũ tìm kế sinh nhai nên ít được học hành. Theo cuốn Trần Thủ Độ - Con người và sự nghiệp của Viện Sử học Việt Nam, Trần Thủ Độ gia nhập hương binh khi chưa đầy 20 tuổi. Năm 21 tuổi, ông được giao chỉ huy đội thủy binh dưới trướng của người anh họ Trần Tự Khánh - quan của triều Lý. 30 tuổi, Trần Thủ Độ được phong làm Điện tiền chỉ huy sứ, toàn quyền nắm giữ quân đội trong ngoài thành.

4. Để nhà Trần thay thế nhà Lý, Trần Thủ Độ đã làm gì?

 • A. Dấy binh lật đổ nhà Lý

 • B. Ép vua Lý nhường ngôi

  Dưới thời vua Lý Huệ Tông (1211-1224), giặc dã nổi lên như ong, nguy cơ cát cứ đang thành hiện thực. Trần Thủ Độ cùng nhiều danh tướng họ Trần xả thân dẹp loạn để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, triều Lý không thể tìm được minh quân để tiếp tục duy trì triều chính, vua Lý Huệ Tông lại mắc bệnh. Trước tình thế ấy, Trần Thủ Độ đã ép vua Lý nhường ngôi cho con gái là công chúa Chiêu Thánh khi mới 6 tuổi, lấy hiệu là Chiêu Hoàng. Ông sau đó sắp xếp cho cháu trai là Trần Cảnh lấy nữ vương Lý Chiêu Hoàng. Dưới sự điều phối của Trần Thủ Độ, năm 1225, Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng. Giang sơn Đại Việt từ đó về tay họ Trần với vị vua đầu tiên Trần Thái Tông.

 • C. Cả 2 đáp án trên

5. Sách nào viết 'Trần Thủ Độ quyền át cả vua'?

 • A. Đại Việt sử ký toàn thư

  Đánh giá về Trần Thủ Độ, sách 'Đại Việt sử ký toàn thư' nhận xét: Trần Thủ Độ tuy làm Điện tiền chỉ huy sứ, mọi việc không việc gì không để ý, vì thế đã giúp nên vương nghiệp và giữ được tiếng tốt cho đến lúc mất. Thái Tông hoàng đế có làm bài văn bia ở sinh từ để tỏ lòng đặc biệt quý mến ông. Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức của ông cả. Vì thế, ông được nhà nước dựa cậy, quyền át cả vua.

 • B. Đại Việt sử lược

 • C. Đại Việt thông sử

6. Ông đã hành xử thế nào với kẻ tâu với vua rằng ông 'quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao'?

 • A. Xử chém kẻ xàm tấu đó

 • B. Đẩy kẻ xàm tấu đó đi lưu đày

 • C. Trọng thưởng cho kẻ xàm tấu đó

  Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi: 'Bấy giờ có kẻ vào gặp Trần Thái Tông khóc mà nói rằng: Bệ hạ còn thơ ấu mà Thủ Độ quyền át cả vua, xã tắc rồi sẽ ra sao? Thái Tông lập tức lệnh xe ngự đến dinh Thủ Độ, bắt người ấy đem theo và nói hết những lời này cho Thủ Độ biết. Thủ Độ trả lời Đúng như lời hắn nói, rồi lấy ngay tiền lụa thưởng cho người ấy'. Là công thần hàng đầu trong việc lập quốc cho nhà Trần nhưng Trần Thủ Độ không tham ngôi vị. Khi được vua phong là Quốc thượng phụ, giao cho cai trị đất nước, Trần Thủ Độ đã đề xuất tôn cha của vua Trần Thái Tông là Trần Thừa lên làm thượng hoàng, giao quyền nhiếp chính, trông coi việc nước. 'Ta tuy là chú nhưng không biết chữ nghĩa gì, còn phải rong ruổi đông tây để chống giặc cướp, không gì bằng mời thánh phụ làm thượng hoàng, tạm coi việc nước, một hai năm sau thiên hạ nhất thống, lại giao quyền chính cho Nhị lang (vua Trần Thái Tông)', sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi lại lời Trần Thủ Độ.

7. Vợ nổi tiếng của Trần Thủ Độ từng được phong làm…?

 • A. Chiêu từ quốc mẫu

 • B. Linh từ quốc mẫu

  Trần Thủ Độ kết hôn với Trần Thị Dung. Trước đó, bà là hoàng hậu của vua Lý Huệ Tông, sau này lấy Trần Thủ Độ. Sau khi qua đời, bà được vua Trần phong làm Linh từ quốc mẫu năm 1259.

 • C. Nguyên từ quốc mẫu

8. Trần Thủ Độ đã phản ứng thế nào khi vua muốn ban chức Tể tướng cho anh trai mình?

 • A. Đồng ý

 • B. Từ chối

  Theo sách Đại Việt sử ký, vua Trần Thái Tông có lần đề xuất phong người anh của Trần Thủ Độ làm tể tướng. Ông trả lời: 'An Quốc là anh thần, nếu cho giỏi hơn thần thì thần xin nghỉ việc. Nếu thần giỏi hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Anh em đều làm tể tướng thì việc triều đình sẽ ra sao'. Vua sau đó bèn thôi. Suốt 71 năm cuộc đời, Trần Thủ Độ đã tận lực phò trợ vua Trần gây dựng cơ nghiệp vững mạnh, được người đời ca tụng. GS Trần Quốc Vượng gọi ông là 'nhân vật lịch sử lớn của Việt Nam'. Năm 1264, Trần Thủ Độ chết, được truy tặng là Thượng phụ Thái sư Trung Vũ Đại Vương. Vua Trần Thái Tông làm bài văn bia để tỏ lòng kính mến đặc biệt với ông. Lăng mộ của Trần Thủ Độ được đặt ở quê nhà (Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

 • C. Không phản ứng

9. Trần Thủ Độ nổi tiếng với giai thoại nào?

 • A. Đòi chặt chân người thân xin chức tước

 • B. Khen ngợi lính chặn kiệu vợ mình

 • C. Cả 2 đáp án trên

  Ngoài việc từng từ chối phong tể tướng cho anh trai, thưởng cho người tố cáo ông chuyên quyền trước mặt vua, Trần Thủ Độ còn khen ngợi người lính chặn kiệu vợ mình theo phép nước, đòi chặt một ngón chân của người cháu xin ông chức tước nhỏ.

10. Sử gia nào đánh giá Trần Thủ Độ 'Làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường'?

 • A. Ngô Sỹ Liên

 • B. Trần Trọng Kim

  Trần Trọng Kim viết trong 'Việt Nam sử lược' rằng: Thủ Độ là là đại công thần của nhà Trần. Một tay ông cáng đáng bao trọng sự, giúp Thái Tông bình phục được giặc giã trong nước và chỉnh đốn lại mọi việc, làm cho nước Nam bấy giờ được cường thịnh, ngày sau có thể chống cự với Mông Cổ, khỏi phải làm nô lệ những kẻ hùng cường.

 • C. Phan Phu Tiên

Kết quả: 0/10

Theo Kim Dung/Ngày nay Link Gốc:           Copy Link
http://ngaynay.vn/news-game/dau-than-chua-roi-xuong-dat-be-ha-dung-lo-la-cau-noi-noi-tieng-cua-ai-178196.html

Thích

Tags: Trần Thủ Độ | Thái Tông | Đại Việt | vua Trần | Thủ Độ | quốc mẫu | Tể tướng | nhà Trần | nhường ngôi | An Quốc

MỚI NHẤT

goto top