Tags: Arthur Harris

Thế kỷ trước, các quốc gia đã đầu tư nguồn lực khổng lồ vào việc phát triển công nghệ máy bay ném bom và có nhiều cái tên đã đi vào lịch sử với độ khiếp đảm mà nó reo rắc xuống mặt đất.

Nghe ⋅ 06:39

goto top