THỜI SỰ

Bắc Mê (Hà Giang): Người dân được quyết định trồng cây gì, nuôi con gì để thoát nghèo

DÂN SINH   24/10/2020 • 21:27

Một trong những điểm mới của Chương trình mực tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 là người dân được bàn bạc và quyết định chọn hình thức hỗ trợ, được mua con giống, cây trồng phù hợp để thoát nghèo. Nhờ đó, người nghèo tại huyện Bắc Mê (Hà Giang) đã chủ động chọn hình thức hỗ trợ phù hợp để thoát nghèo.

Huyện Bắc Mê hiện có hơn 10 nghìn hộ nghèo, bên cạnh những cơ chế hỗ trợ của địa phương thì các hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình 135 được coi là những 'phao cứu sinh', tạo động lực và thúc đẩy các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo.

Chương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững với việc hỗ trợ đa dạng sinh kế trên tất cả các lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, máy nông cụ… đã tạo cho người dân có nhiều cơ hội lựa chọn, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, các dự án giảm nghèo tập trung hỗ trợ các nội dung như: Đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất và sinh hoạt; hỗ trợ sản xuất và đa dạng hóa sinh kế của người nghèo; nâng cao chất lượng nhân lực ở huyện, xã nghèo tham gia xuất khẩu lao động nhằm nâng cao thu nhập và giảm nghèo; truyền thông về giảm nghèo và tiếp cận thông tin của người nghèo.

Ông Nguyễn Văn Soi, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Mê cho biết, với sự linh động của các cơ chế, bằng việc mở rộng các loại hình hỗ trợ đã tạo cho người nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo. Tuy nhiên, để sinh lợi từ nguồn vốn, ngoài việc để người dân tự lựa chọn loại hình hỗ trợ, chủ động mua cây, con giống thì huyện đã phối hợp với các ngành, xã, thôn định hướng như: Trước khi giải ngân, thành lập các đoàn xuống khảo sát nhu cầu của người dân, lợi thế của địa phương; để người dân họp bàn và đề xuất các hộ được hỗ trợ; bám sát các nhiệm vụ nghị quyết của Đảng bộ xã, nghị quyết HĐND; tiến hành kiểm tra tình hình sức khỏe, cơ sở vật chất, chất lượng máy nông cụ… đảm bảo không dịch bệnh, chất lượng tốt mới tiến hành giải ngân. Với việc nâng cao dân chủ đã giúp nguồn vốn hỗ trợ phát huy được hết lợi thế của mình….

Là thôn với phần đa là hộ nghèo, để người dân được sử dụng nguồn vốn, thôn Nà Đon, thị trấn Yên Phú đã lựa chọn lấy nguồn vốn hỗ trợ làm tài sản chung, thông qua việc chia thành nhóm sử dụng, lấy số tiền hỗ trợ mua máy nông cụ và mỗi nhóm sẽ có 4 hộ cùng mua, cùng sử dụng và cùng bảo vệ. Bên cạnh đó, những hộ được lựa chọn nhận nguồn vốn vay đã mạnh dạn và bỏ thêm vốn để mua những con giống tốt, từ đó góp phần nâng số lượng trâu, bò trong các hộ.

Tăng cường công tác kiểm soát đầu vào, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng là chủ trương của huyện Bắc Mê trong việc triển khai các dự án hỗ trợ. Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê Củng Thị Mẩy cho biết: Khác với cách làm trước đây là áp đặt cho người dân, định hướng người dân theo mình, nhưng nay quy trình đã ngược lại với việc để người dân chủ động, tự lựa chọn hình thức hỗ trợ, nhưng cũng đồng thời xiết chặt hơn trong công tác giám sát và giải ngân. Để không thất thoát nguồn vốn hỗ trợ thông qua việc giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng ngành, xã, huyện thành lập các tổ kiểm tra với Tổ trưởng là lãnh đạo huyện trực tiếp xuống xã, thôn và hộ gia đình kiểm tra, khảo sát về hiệu quả của nguồn vốn. Qua đó, tăng cường trách nhiệm của huyện, xã và giúp người dân nhận thức được vai trò, tự giác nâng cao trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn vốn….

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chính người dân se giúp huyện Bắc Mê hoàn thành mục tiêu giảm 400 hộ nghèo và đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2020 xuống còn 25,8%.

Theo K.VÂN/Dân Sinh Link Gốc:           Copy Link
http://baodansinh.vn/bac-me-ha-giang-nguoi-dan-duoc-quyet-dinh-trong-cay-gi-nuoi-con-gi-de-thoat-ngheo-20201024203244138.htm

Thích

Tags: Bắc Mê Hà Giang | người dân | Nguồn vốn | giảm nghèo | hộ nghèo | lựa chọn | nâng cao | giải ngân | chất lượng | con giống

MỚI NHẤT

goto top