Tags: CEO Carlos Ghosn

Tuy nhiên cả 2 phía đều không mặn mà với đề xuất này.

Ban lãnh đạo Nissan đã đi đến kết luận rằng hãng cần thu nhỏ quy mô và tái kiến thiết lại bộ máy vận hành trên toàn cầu.

goto top