THỜI SỰ

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Thứ Bảy • 26/09/2020 • 15:28

Để Đại hội Đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ XI bảo đảm thực sự mẫu mực, tiêu biểu về mọi mặt, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thời gian qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cấp ủy tổ chức Đảng trong toàn quân, chủ động quán triệt, làm tốt công tác chuẩn bị. Đến thời điểm này các công việc cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và đã được Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua và đánh giá cao.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/chuan-bi-tot-cho-dai-hoi-dang-bo-quan-doi-lan-thu-xi.html

Thích
goto top