Tags: Coney Island

Cuộc thi ăn hot dog quốc tế thường niên tại Coney Island, New York (Mỹ) vừa xác nhận hai quán quân và kỷ lục mới.

goto top