Tiền Thứ ba, 17/09/2013 14:37

Điểm mới trong Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Ngoài những thay đổi về mức chiết trừ gia cảnh, luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi còn có nhiều điểm đáng lưu ý.

Trả lời Thanh Niên về những điểm mới này, bà Trịnh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP HCM, cho biết:

Theo Luật mới, ngoài mức chiết trừ gia cảnh tăng (với người nộp thuế là từ 9 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng) thì thu nhập làm căn cứ quy đổi thành thu nhập tính thuế là:

Thu nhập thực nhận cộng các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (NLĐ) nếu có, bao gồm các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền, trừ đi các khoản giảm trừ. 

Quy định này được áp dụng từ ngày 1/10/2013. Với cách tính này, số thuế phải nộp của những người được hưởng thêm các lợi ích khác không phải bằng tiền ngoài tiền lương, thưởng… sẽ tăng lên so với trước. 

Bà Trịnh Thị Thu Thủy (Ảnh: Thanh niên)

Ví dụ, tại TP HCM có một cá nhân có tổng thu nhập chịu thuế năm 2012 là 15,519 tỷ đồng, số thuế phải nộp là 5,16 tỷ đồng.

Qua năm 2013, số thu nhập quy đổi này sau khi tính đủ các lợi ích không phải bằng tiền như tiền thuê nhà, thẻ đánh golf, xe đưa đón… sẽ tăng lên thành 15,667 tỷ đồng.

Số thuế nộp là 5,19 tỷ đồng (do quy định này được áp dụng trong 3 tháng cuối năm 2013). 

Sang năm 2014, tổng thu nhập quy đổi (loại trừ tỷ giá) sẽ tăng lên là 16,616 tỷ đồng và số thuế phải đóng là 5,507 tỷ đồng. 

Nếu so sánh giữa hai năm 2012 và 2014, số thuế cá nhân này đóng sẽ tăng lên 346,8 triệu đồng (tương đương mức tăng 7%).

Ngoài ra, quy định mới cho phép tính cá nhân trên 18 tuổi đang học bậc PTTH, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12 là người phụ thuộc.

Theo Đất Việt
Chia sẻ qua
goto top