THỜI SỰ

Hưởng trợ cấp thường xuyên có được giảm học phí?

VIETNAMNET   13/09/2019 • 05:01

Tôi là cán bộ bị tai nạn lao động mất 42% sức khỏe và đang được hưởng trợ cấp thường xuyên thì con có được giảm học phí không, nếu được giảm thì áp dụng quy định của pháp luật thế thế nào? (Đào Văn Thành)

Luật sư trả lời:

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 86/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 145/2018/NĐ-CP) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 có quy định như sau:

'Điều 8. Đối tượng được giảm học phí

2. Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

TIN TÀI TRỢ

a) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.'

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn là cán bộ bị tai nạn lao động mất 42% sức khỏe và đang được hưởng trợ cấp thường xuyên. Căn cứ theo quy định nêu trên, nếu con bạn thuộc đối tượng nêu trên thì sẽ được giảm 50% học phí. Việc miễn, giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt thời gian học tập tại nhà trường, trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn hoặc giảm học phí.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội

Theo Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/huong-tro-cap-thuong-xuyen-co-duoc-giam-hoc-phi-566983.html?utm_source=bandoc&utm_medium=box_tindacbiet3&utm_campaign=desktop

Thích

Tags: trợ cấp | học phí | Thường Xuyên | tai nạn lao động | năm học | Học mẫu giáo | sức khỏe

MỚI NHẤT

goto top