Tags: Ia Hrung

Gia Lai đã ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại làng Blo Dung, xã Ia Hrung, huyện biên giới Ia Grai và tại làng Phung, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku.

Thấy các em không về, gia đình tìm kiếm khắp nơi, tới sáng thì phát hiện ra thi thể.

Ngày 28-4, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã có văn bản gửi UBND xã Ia Hrung, Phòng TN-MT về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn Ia Hrung (huyện Ia Grai)

goto top