THỜI SỰ

Lời cảm ơn của Ban Tang lễ và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu

BÁO ĐCSVN   15/08/2020 • 18:06

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Lễ tang và gia đình đồng chí Lê Khả Phiêu chân thành cảm ơn:

- Đồng bào, đồng chí;

- Các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng;

- Các vị nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo;

- Các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị;

- Các lực lượng vũ trang nhân dân;

TIN TÀI TRỢ

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hoá;

- Các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế;

Đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2020.

Theo Báo ĐCSVN Link Gốc:           Copy Link
http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/loi-cam-on-cua-ban-tang-le-va-gia-dinh-dong-chi-le-kha-phieu-561705.html

Thích

Tags: Lê Khả Phiêu | Ban Tang | Việt Nam | Đồng chí | Cộng Hoà | hội chủ | thành phố | Trung ương | gia đình | Đảng Cộng | truy điệu

MỚI NHẤT

goto top