Tags: Mk19 Mỹ

Một trong 10 vũ khí trong biên chế quốc phòng Mỹ được công nhận uy lực nhất trong kỷ nguyên đó là súng phóng lựu liên thanh Mk19 hay gọi là Mark-19.

goto top