THỜI SỰ

Mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 của người lao động

HÀ NỘI MỚI   27/10/2020 • 07:58

Mức hưởng chế độ ốm đau năm 2021 của người lao động được quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, cụ thể như sau:

- Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau trong khoảng thời gian quy định (quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 26, Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

- Trường hợp người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành đủ 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức như sau:

+ Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;

+ Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

+ Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.

- Mức hưởng chế độ ốm đau đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Theo Ban Bạn đọc/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/981968/muc-huong-che-do-om-dau-nam-2021-cua-nguoi-lao-dong

Thích

Tags: quy định | lao động | bảo hiểm | nghỉ việc | trước khi | tiền lương | sĩ quan | ngày nghỉ | thời gian | điều trị

MỚI NHẤT

goto top