Tags: Nguyễn Trọng Lợi

Chủ tịch CLB Quảng Nam - ông Nguyễn Húp bị 'tố' đã có lời thóa mạ tổ trọng tài điều hành trận đấu ở sân Tam Kỳ.

Nghe ⋅ 01:29

goto top