THỜI SỰ

Nội lực

Thứ Ba • 29/09/2020 • 16:13

Tháng 7/1950 ngay sau khi thành lập Tổng cục cung cấp, tiền thân của Tổng cục Hậu Cần ngày nay. Ngày 3/10/1955 Bộ Tham mưu trực thuộc Tổng cục Hậu cần được thành lập, từ đây ngành tham mưu hậu cần được tổ chức ở cả ba cấp: Chiến dịch, chiến lược, chiến thuật là một bộ phận của hệ thống công tác tham mưu quân đội. Theo đòi hỏi của nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ nhân viên tham mưu hậu cần không ngừng tăng lên, cơ cấu tổ chức ngày càng được kiện toàn. Với năng lực toàn diện, khả năng nhạy bén, sự linh hoạt chủ động, đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần đã đóng vai trò quan trọng trong việc hiến kế, tham mưu, đề xuất các chương trình, kế hoạch, tạo nội lực, góp phần xây dựng ngành Hậu cần Quân đội chính quy, hiện đại.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/noi-luc.html

Thích
goto top