THỜI SỰ

Nuốt phải con mồi quá lớn, trăn khủng không thể di chuyển

Thứ Tư • 30/09/2020 • 20:27

Do tham nuốt con mồi lớn, con trăn không thể di chuyển và phải cần đến sự giúp đỡ của kiểm lâm viên mới có thể trở về rừng

Vietnamnet Link Gốc:           Copy Link
http://video.vietnamnet.vn/nuot-phai-con-moi-qua-lon-tran-khung-khong-the-di-chuyen-a-89616.html

Thích
goto top