GIẢI TRÍ

Osad lấy Binz làm hình mẫu, lần đầu lên tiếng về mâu thuẫn trường kỳ với MCK 'Rap Việt'

Thứ Ba • 29/09/2020 • 16:27

Đất Việt Link Gốc:           Copy Link
http://gioitre.baodatviet.vn/osad-lay-binz-lam-hinh-mau-lan-dau-len-tieng-ve-mau-thuan-truong-ky-voi-mck-rap-viet-video-2438092.html

Thích
goto top