THỜI SỰ

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra trong 3 ngày

HÀ NỘI MỚI   07/08/2020 • 16:57

Chiều 7-8, Văn phòng Quốc hội đã ban hành Công văn số 1325/VPQH-TT về việc đăng tải thông cáo báo chí về chương trình phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (tháng 8-2020).

Toàn cảnh phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thông cáo báo chí nêu rõ, từ ngày 10-8 đến 12-8, phiên họp thứ 47 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành chương trình phiên họp.

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của 4 dự án luật, gồm: Luật Cư trú (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, cho ý kiến về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành xem xét việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội và xem xét, cho ý kiến về: Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo Mai Hữu/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/975162/phien-hop-thu-47-cua-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-dien-ra-trong-3-ngay

Thích

Tags: Ban Thường | Quốc hội | sửa đổi | xem xét | tiến hành | Bổ sung | ban hành | thông cáo | báo chí | kinh tế

MỚI NHẤT

goto top