THỜI SỰ

Tái hiện Lễ cúng giống lúa của đồng bào Ê Đê

Thứ Hai • 26/10/2020 • 21:44

Phóng sự ảnh - Số 2107: "Tái hiện Lễ cúng giống lúa của đồng bào Ê Đê"

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/tai-hien-le-cung-giong-lua-cua-dong-bao-e-de.html

Thích
goto top