THỜI SỰ

Tháp Bánh Ít, vẻ đẹp kiến trúc Chăm ở Bình Định

Thứ Sáu • 14/08/2020 • 23:22

Phóng sự ảnh - Số 2035: "Tháp Bánh Ít, vẻ đẹp kiến trúc Chăm ở Bình Định".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/thap-banh-it-ve-dep-kien-truc-cham-o-binh-dinh.html

Thích
goto top