GIẢI TRÍ

Tháp Bánh Ít, vẻ đẹp kiến trúc Chăm ở Bình Định

Thứ Bảy • 15/08/2020 • 17:01

Phóng sự ảnh - Số 2035: "Tháp Bánh Ít, vẻ đẹp kiến trúc Chăm ở Bình Định".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/thap-banh-it-ve-dep-kien-truc-cham-o-binh-dinh.html

Thích
goto top