Tags: Theophilus Chin

Thế hệ thứ 3 của Nissan X-Trail đã có mặt từ 2013 và thương hiệu Nhật không muốn tính cạnh tranh của series SUV này xuống thấp hơn nữa.

goto top