THỜI SỰ

Thí sinh chưa tham dự thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 1 do COVID-19 sẽ được xét tuyển riêng

THỜI ĐẠI   09/08/2020 • 08:01

Trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 8-10/8/2020 do COVID-19.

Trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 8-10/8/2020 do COVID-19. (Ảnh minh họa)

THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đang diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, do đó, căn cứ quy định tại Điều 3 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các trường học triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng.

TIN TÀI TRỢ

Cụ thể, đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường và hồ sơ của thí sinh đăng ký xét tuyển, các trường công bố công khai điều kiện trúng tuyển vào trường theo các phương thức này để thí sinh nhập học khi được công nhận tốt nghiệp THPT, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 08-10/8/2020 do COVID-19 nêu trên.

Trên tinh thần tự chủ tuyển sinh và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, các trường xem xét phân bổ tỷ lệ chỉ tiêu hợp lý và xét tuyển riêng cho các thí sinh chưa tham dự Kỳ thi trong các ngày 8-10/8/2020 do COVID-19 dựa vào các tỷ lệ gồm, nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh thuộc địa phương so với tổng số nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh trên cả nước vào trường năm 2020.

Tỷ lệ thí sinh trúng tuyển của địa phương so với số lượng thí sinh trúng tuyển trên cả nước vào trường năm 2019, đồng thời so với số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển của địa phương vào trường trong năm 2019.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý việc, công tác tổ chức xét tuyển phải thực hiện theo quy định hiện hành, công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng (lấy kết quả từ cao xuống thấp); không gây khó khăn, bức xúc đối với thí sinh và xã hội; điểm trúng tuyển của thí sinh tham dự Kỳ thi đợt sau phải đảm bảo không thấp hơn điểm trúng tuyển của thí sinh tham dự Kỳ thi trong các ngày 8-10/8/2020.

Theo Hoàng Nam/Thời Đại Link Gốc:           Copy Link
https://thoidai.com.vn/thi-sinh-chua-tham-du-thi-tot-nghiep-thpt-2020-dot-1-do-covid-19-se-duoc-xet-tuyen-rieng-114712.html

Thích

Tags: COVID 19 | THPT 2020 | xét tuyển | tham dự | đảm bảo | tuyển sinh | đăng ký | 8 10/8/2020 | quyền lợi

MỚI NHẤT

goto top