THỜI SỰ

Thú vui "đua xe" của trẻ em vùng cao

Thứ Bảy • 19/09/2020 • 22:13

Phóng sự ảnh - Số 2071: "Thú vui "đua xe" của trẻ em vùng cao".

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/thu-vui-dua-xe-cua-tre-em-vung-cao.html

Thích
goto top