KINH DOANH

Tinh thần Bộ đội Trường Sơn đưa Binh đoàn 12 tiếp tục đi lên

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   18/05/2019 • 19:17

Huyền thoại về đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vẫn mãi ngời sáng trong trang sử oanh liệt của dân tộc ta. Tinh thần đó đã tiếp thêm sức mạnh cho quá trình xây dựng, trưởng thành của Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn)...

Bước vào mặt trận mới xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Binh đoàn 12 lại có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ, vùng sâu, vùng xa, trải dài trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố trong cả nước và 5 tỉnh của nước bạn Lào. Đầu năm 1989, thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế của cả nước, Tổng công ty (TCT) Xây dựng Trường Sơn được thành lập trên cơ sở tổ chức biên chế các lực lượng của Binh đoàn 12; là doanh nghiệp kinh tế-quốc phòng, tự hạch toán. Từ đây đơn vị có hai phiên hiệu: Binh đoàn 12 và TCT Xây dựng Trường Sơn. Đây là thời kỳ binh đoàn đứng trước những khó khăn, thử thách mới trong sự cạnh tranh quyết liệt của cơ chế thị trường. Đơn vị không còn được bao cấp như trước đây, phải chuyển đổi hoàn toàn cơ chế hoạt động, thực sự bước vào hạch toán độc lập…

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, một trong những dự án trọng điểm do các đơn vị của Binh đoàn 12 tham gia thi công. Ảnh: TRƯỜNG SƠN

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn anh hùng, với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị vững vàng đã giúp cho binh đoàn từng bước vượt qua giai đoạn ban đầu đầy gian khó. Các công trình binh đoàn tham gia xây dựng đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Vị thế và uy tín của Binh đoàn 12 (TCT Xây dựng Trường Sơn) ngày càng được nâng cao, giành được sự tín nhiệm của nhiều đối tác trong nước và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, binh đoàn luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng các lữ đoàn dự bị động viên, thực hiện tốt nhiệm vụ của binh đoàn công binh dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng.

Với tinh thần của người quân nhân cách mạng trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 12 luôn mang hết tinh thần, nghị lực vượt qua khó khăn thử thách, khẳng định sự tồn tại và phát triển vững vàng của binh đoàn. Qua 42 năm thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, đơn vị đã giành được nhiều thành tựu trên mọi phương diện, cả về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng kinh tế và làm nhiệm vụ quốc tế. Có được kết quả trên, bên cạnh sự chủ động, năng động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ binh đoàn, của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, còn có yếu tố hết sức quan trọng, đó là những kinh nghiệm và bài học quý giá của Bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được binh đoàn kế thừa, vận dụng linh hoạt.

Trước hết, binh đoàn luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương; các chỉ thị, mệnh lệnh của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị. Đảng bộ binh đoàn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi nhiệm vụ; bảo đảm sản xuất, kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng. Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị trường, bảo đảm đủ việc làm cho người lao động. Tập trung đầu tư xây dựng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng phù hợp, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài. Chú trọng đầu tư năng lực thiết bị, công nghệ, gắn với tăng năng lực vốn cho sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, binh đoàn đổi mới công tác quản lý, điều hành sản xuất, chú trọng đổi mới cơ chế hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và phát huy tính năng động, sáng tạo của doanh nghiệp. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, lực lượng phù hợp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và xây dựng đơn vị dự bị động viên cầu đường chiến lược vững mạnh.

Binh đoàn 12 cũng luôn quan tâm, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chăm lo cải thiện đời sống cả vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và người lao động. Giải quyết hài hòa lợi ích Nhà nước-doanh nghiệp-người lao động, trong đó, lợi ích của người lao động là động lực trực tiếp. Đặc biệt, binh đoàn thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác dân vận; xây dựng ý chí tự lực, tự cường, tinh thần chủ động, sáng tao, vượt qua khó khăn, thử thách. Đây là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước cũng như của Binh đoàn 12 (TCT Xây dựng Trường Sơn) trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Thời gian tới, Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững vai trò là doanh nghiệp mạnh của quân đội, góp phần tham gia phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá VŨ PHÚC HẬU, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 12

Theo Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/tinh-than-bo-doi-truong-son-dua-binh-doan-12-tiep-tuc-di-len-574407

Thích

MỚI NHẤT

goto top