PHÁP LUẬT

Vì sao không kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực từ 5/9?

ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT   09/08/2020 • 07:20

Không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ, trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Vì sao không kỷ luật cán bộ, công chức đang tố cáo tiêu cực từ 5/9? - Hình minh họa

Ngày 21/7, bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2020.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý của viên chức trong quán trình giải quyết tố cáo.

TIN TÀI TRỢ

Đặc biệt, sẽ không xử lý kỷ luật người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ trừ trường hợp người đó có hành vi vi phạm không liên quan đến lĩnh vực tố cáo.

Thông tư cũng quy định rõ việc không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian được bảo vệ.

Tuy nhiên việc này được loại trừ trong ba trường hợp:

Thứ nhất là thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Nghị định 59/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai là được sự đồng ý của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba là theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

Theo Cự Giải (Th)/Đời sống & Pháp luật Link Gốc:           Copy Link
https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/tinh-huong-phap-luat/vi-sao-khong-ky-luat-can-bo-cong-chuc-dang-to-cao-tieu-cuc-tu-59-a332063.html

Thích

Tags: công chức | kỷ luật | viên chức | thời gian | công việc | trường hợp | thông tư | việc làm | chuyển đổi

MỚI NHẤT

goto top