Tags: Vợ cũ và con riêng của chồng

Cô ta cười nói rằng, cầm số tiền ấy mà lấy chồng không sướng gấp vạn lần hay sao?

Mới 1 tuần đứa trẻ ở lại đã thế, nếu chung sống lâu dài thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào?

goto top