THỜI SỰ

Xây dựng lực lượng Phòng Không - Không quân tinh gọn - Tập 3

Thứ Hai • 03/08/2020 • 18:38

Vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn vào quá trình huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong điều kiện mới, từng bước nghiên cứu lý luận quân sự, nghệ thuật tác chiến Phòng không - Không quân hiện đại. Các đơn vị trong toàn quân chủng tập trung vào huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, phù hợp với vũ khí, trang bị khí tài hiện có, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh hiện đại , xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân , bảo vệ vững chắc bầu trời tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa từ sớm, từ xa.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/xay-dung-luc-luong-phong-khong-khong-quan-tinh-gon-tap-3.html

Thích
goto top