THỜI SỰ

Xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ

Thứ Hai • 28/09/2020 • 21:49

Trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ, tiềm lực kinh tế luôn giữ vị trí quan trọng. Với vai trò đáp ứng yêu cầu cung cấp cho quốc phòng, vị trí ấy được khẳng định rõ nét trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Năng động, dám nghĩ dám làm trong phát triển kinh tế, 63 tỉnh thành trên cả nước đã có những cách làm phù hợp với tinh thần xây dựng khu vực phòng thủ không chỉ bằng trang thiết bị, bằng công trình bê tông cốt thép mà bằng lòng dân, sức dân.

Quốc phòng VN Link Gốc:           Copy Link
http://qpvn.vn/tin-video/xay-dung-tiem-luc-kinh-te-trong-khu-vuc-phong-thu.html

Thích
goto top