Chuyện lạ

Chuyện lạ      Lạ tại Việt Nam

Mỹ: Cô dâu nghiêm túc huỷ hôn chỉ vì chồng tương lai xem phim người lớn

Mỹ: Cô dâu nghiêm túc huỷ hôn chỉ vì chồng tương lai xem phim người lớn

Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời. Cô gái trẻ trong câu chuyện dưới đây sẵn sàng trả lễ, huỷ hôn chỉ vì chồng tương lai... xem phim người lớn.

RADIO      VIDEO

goto top