Chuyện lạ

Chuyện lạ      Lạ tại Việt Nam

Thủy thủ mù gần 2 tháng ròng lênh đênh trên Thái Bình Dương

Thủy thủ mù gần 2 tháng ròng lênh đênh trên Thái Bình Dương

 Theo Hiệp hội Người mù Nhật Bản, ông là người mù đầu tiên đi thuyền xuyên qua đại dương lớn nhất thế giới mà không dừng lại.

RADIO      VIDEO

goto top