Chuyện lạ

Chuyện lạ      Lạ tại Việt Nam

Trung Quốc cho nhân viên 30 tuổi nghỉ Tết thêm

Trung Quốc cho nhân viên 30 tuổi nghỉ Tết thêm

Hai công ty ở Trung Quốc đã quyết định cho nhân viên nữ 30 tuổi trở lên và còn độc thân được nghỉ thêm 8 ngày ngoài kỳ nghỉ Tết chính thức để tìm người yêu.

RADIO      VIDEO

goto top