Tags: dạng sống mới

Nghiên cứu mới cho thấy tiểu hành tinh tử thần giết chết khủng long và 75% các loài đã khiến một dạng sống khác có cơ hội 'bùng nổ', thay đổi bộ mặt hành tinh.

goto top