Obama, Việt Nam, đầu tiên và cuối cùng

Obama, Việt Nam, đầu tiên và cuối cùng

Obama, Việt Nam, đầu tiên và cuối cùng

Từ sau năm 1975, có lẽ chưa có vị Tổng thống Mỹ nào làm người dân xúc động nhiều như Tổng thống Obama.

goto top