Đền Trần Nam Định nghìn nghịt người tham dự lễ khai ấn

Đền Trần Nam Định nghìn nghịt người tham dự lễ khai ấn

Đền Trần Nam Định nghìn nghịt người tham dự lễ khai ấn anh tinngan

Chiều 4/3 (14/1 Âm lịch), dòng người khắp nơi với lễ vật đổ về đền Trần để tham dự lễ khai ấn.

Mới nhất