Thám hiểm đường hầm 'sinh ra' 12 công nhân lần nữa

Thám hiểm đường hầm 'sinh ra' 12 công nhân lần nữa

Thám hiểm đường hầm 'sinh ra' 12 công nhân lần nữa

Đường hầm các thợ mỏ thực hiện đất rất ẩm, còn đường hầm lực lượng Công binh đào lại khô ráo, dù đào thấp hơn.

Mới nhất