Tags: mót cưới

Anh chàng kỹ thuật viên này ‘mót’ cưới đến độ sẵn sàng đến nhà gái gặp ‘mẹ vợ tương lai’ để thưa chuyện, nguyện đưa hết tiền lương, làm thêm vào Chủ nhật nếu cô nàng đồng ý quen nhau.

goto top