Quân sự

Quân sự      Điểm nóng

Người Nga tin tưởng có 'thế lực bóng tối' gây trở ngại cho đất nước

Người Nga tin tưởng có 'thế lực bóng tối' gây trở ngại cho đất nước

Khoảng 2/3 người Nga tin rằng có 'một thế lực bóng tối' luôn tìm cách viết lại lịch sử của đất nước nhằm làm suy yếu giá trị truyền thống.

goto top