Tâm sự

Tâm sự     

Chiều chồng như thế thì có gì sai mà sao ai cũng nói ra nói vào để chia rẽ tình cảm gia đình tôi

Chiều chồng như thế thì có gì sai mà sao ai cũng nói ra nói vào để chia rẽ tình cảm gia đình tôi bao noi tinngan

Đồng nghiệp của chồng tôi trước mặt thì tấm tắc khen, không ngờ sau lưng tôi lại khích bác chồng tôi để gia đình chúng tôi mất đoàn kết.

goto top