Tâm sự

Tâm sự     

Đám cưới còn chưa kịp tan hết mà tôi đã bị cả nhà chồng xua đuổi chỉ vì ít vàng cưới

Đám cưới còn chưa kịp tan hết mà tôi đã bị cả nhà chồng xua đuổi chỉ vì ít vàng cưới

Giận cả nhà chồng hùa nhau bắt nạt dâu mới, tôi không thay đồ nữa mà ngẩng cao đầu bước đi thẳng ra khỏi cổng để về nhà ngoại.

goto top